آغاز محاکمه اخلالگران ارز در دوران کرونا؛ نام و مشخصات متهمان

  • کد خبر : 64674
  • 21 اردیبهشت 1399 - 13:54

به گزارش نیوز به نقل از تسنیم ؛ در این جلسه به اتهامات حسن خویی، یوسف غریبی، مهدی ناظری دوست، حسین ایمانی زاد، رسول قنادی، مهدی نصیری زاده، علی عبدالحسینی، علیرضا مقام‌آسا، علی محمد غلامی، ابراهیم جلالی، سید جلیل حسینی، مسعود جاویدان، محسن معظمی فرد، محمد اکبری، چنگیز تقی نیا، مهدی شوهانی، منوچهر روشنی، فرزاد اصغرزاده، حسین پیرهادی، یاشار سلمان زاده و امیر سوقانی رسیدگی می‌شود.

اسامی متهمان این پرونده به شرح زیر است؛

متهم اصغرزاده فرزند رمضانعلی متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری است و اتهام وی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور و خرید و فروش غیرمجاز ارز دایر بر مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی است.

متهم حسین پیرهادی فرزند یعقوب متولد ۴۲ آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر است و اتهام نامبرده، مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۱۲ میلیون دلار با همکاری متهم اصغرزاده است.

حسن خویی فرزند علی اکبر، آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق محکومیت مالی و متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان مهدی ناظر دوست و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار و ۹۷۰ دلار، ۲۰ هزار دلار نیم سوخته و مقادیری از ارزهای پوند،یوان، لیر، و بتای تایلند است.

متهم مهدی ناظر دوست فرزند علی اکبر آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری و اتهام او مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به همراه متهمان حسن خویی و یوسف غریبی به میزان ۱۰ میلیون و ۳۴ هزار دلار و مقادیری از ارزهای پوند، یوان، لیر  و بتای تایلند است.

متهم یاشار سلمان زاده فرزند اصغر آزاد با قرار قبولی وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار و ۳۸ میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار لیر ترکیه است.

متهم محمد اکبری فرزند رضا متولد ۶۵ آزاد با قرار قبولی وثیقه و فاقد سابقه کیفری موثر، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۶ میلیون دلار است.

متهم منوچهر روشنی فرزند عباس متولد ۴۶ آزاد با قرار قبولی کفالت فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام وی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار است.

مهدی شوهانی فرزند علی محمد متولد ۶۱ آزاد با قراره قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری و متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

متهم ابراهیم جلالی فرزند رسول آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر، متهم به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

متهم یوسف غریبی، آزاد با قرار وثیقه دارای سابقه کیفری و متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۹۰۰ هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی به همراه متهمان حسن خویی و مهدی ناظر دوست است.

متهم محسن معظمی فرد فرزند عباس آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام نامبرده اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۷۰۰ هزار دلار و شش میلیون لیر ترکیه است.

متهم رسول قنادی فرزند رحیم آزاد با قرار وثیقه دارای سوابق کیفری و اتهام نامبرده مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با متهمان آقای مهدی نصیری زاده و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار و ۵۴۴ دلار آمریکا است.

متهم مهدی نصیرزاده فرزند حسن متولد ۵۷ آزاد با قرار قبولی وثیقه دارای سابقه کیفری و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمان رسول قنادی و علی عبدالحسینی به میزان ۱۰۰ هزار دلار است.

متهم حسین ایمانی زاد آزاد با قرار قبولی وثیقه، دارای سابقه متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان ۳۶ هزار دلار در طول سه ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری  حسین خویی و یوسف غریبی است.

متهم علی عبدالحسینی فرزند محمد جواد متولد ۱۳۳۸ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری و اتهام نامبرده مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز با همکاری رسول قنادی است.

متهم سید جواد حسینی فرزند باقر متولد ۶۷ آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرف‌های ارز با همکاری متهم امیر سوقانی و مسعود جاویدان است.

متهم مسعود جاویدان فرزند قنبر آزاد با قرار وثیقه فاقد سابقه کیفری موثر و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با همکاری متهم سید جلیل حسینی است.

متهم چنگیز طیبب نیا فرزند اژدر متولد ۶۳ آزاد با قرار قبولی وثیقه و اتهام وی اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز است.

متهم امیر سوقانی فرزند حمیدرضا، متواری و اتهام وی مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار با همکاری متهم سید جلیل حسینی است. 

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=64674

ثبت نظر

-