علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی امروز به قم سفر کرده و با اعضای «کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی» دیدار کرد او در این دیدار با اشاره به اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، گفته است: در این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.

به گفته صالح آبادی چارچوب اضافه شدن افرادی به عنوان ناظران شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.

صالح آبادی صلاحیت این افراد را منوط به احراز  صلاحیت از سوی شورای فقهی عنوان کرده و اظهار کرده است: پس از تایید صلاحیت این افراد در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

جزییات حذف ضامن از وام‌های بانکی

غلامرضا مصباحی مقدم، ریاست شورای فقهی بانک مرکزی را در اختیار دارد. او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و استاد صالح آبادی در دانشگاه امام صادق است.

مصباحی مقدم هم در این نشست گفته است: با حضور  صالح آبادی در بانک مرکزی شاهد افزایش توجه اصول فقهی و شرعی در نظام بانکی کشور هستیم و اثربخشی تصمیمات شورای فقهی از این به بعد بیش از پیش خواهد شد.