محمود ناظریان رئیس ایستگاه راه آهن سیرجان زمان این رویداد را شب گذشته اعلام و بیان کرد که جوان دیگر مجروح و پس از مداوا در مراکز درمانی مرخص شده است.

محل این رویداد محله آباده شهر سیرجان نرسیده به پل راه آهن و جوان فوت شده ۲۱ ساله اعلام شده است. قطار از بندرعباس عازم تهران بوده است.

رئیس ایستگاه راه آهن سیرجان در توضیح این حادثه گفت: قطار عازم تهران بوده که ۲ جوان با هدف ایجاد حرکات هیجانی و تفریحی در مسیر قطار می ایستند و با قطار برخورد می کنند.

وی علت این حادثه را ورود غیرقانونی به حریم ریل راه آهن عنوان کرد و افزود: طبق قانون ورود به حریم راه آهن ممنوع است و اگر فردی وارد حریم راه آهن شود، خود مقصر است.

بازیکن پرسپولیس در اثر برخورد با قطار درگذشت

ناظریان گفت: متاسفانه مشاهده می شود بعضی مواقع برخی جوانان برای انجام حرکات هیجانی هنگام عبور قطار وارد محدوده ریل راه آهن می شوند که این کار بسیار خطرناک است و می تواند به مرگ آنان بینجامد.

وی از شهروندان خواست در صورت نیاز برای عبور از ریل راه آهن از پل زیرگذر ایجاد شده در مناطق مسکونی استفاده کنند تا شاهد این حوادث ناگوار در مسیرهای ریلی نباشیم.

شهرستان سیرجان در ۱۷۵ کیلومتری غرب مرکز استان کرمان قرار دارد.