یوسف شیخ الملوکی در خصوص وضعیت بارش های امسال اظهارداشت: متاسفانه بارش ها در کشور بشدت کاهش یافته و پیش بینی ها نشان می دهد در نیم قرن اخیر کم بارش ترین ایام را در سال 1400 خواهیم داشت.

وی بیان کرد: امسال در کشور از نظر بارشی وضعیت مطلوبی نداریم و شاید فقط در اردیبهشت شرایط نرمال باشد اما نسبت به سال های گذشته بارش ها در استان قزوین بشدت کاهش خواهد یافت.

 

مدیرکل هواشناسی استان قزوین تصریح کرد: حدود 18 سال وضعیت بارندگی در کشور نرمال بوده اما از سال 70 تاکنون بارش ها بالاتر از میانگین نرمال ثبت شده است.

شیخ الملوکی گفت: میزان بارش های امسال در قزوین 217 میلیمتر، آبیک 208 میلیمتر، آوج 294 میلیمتر، بویین زهرا 176، تاکستان 172 و رازمیان 215 ، سیردان 167 ، کوهین 166 و معلم کلایه 297 میلیمتر بوده است.

وی اظهارداشت: در سال زراعی جاری حدود 177 میلیمتر در استان بارش داشتیم که کمتر از دوره آماری و میانگین یعنی 243 میلیمتر است.

کم بارش ترین

کاهش 56.8 درصدی بارش ها  

مدیرکل هواشناسی استان قزوین بیان کرد: میزان بارش های امسال حدود 56.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته به طوری که بجز بویین زهرا که یک درصد افزایش ثبت شده در سایر مناطق از جمله در قزوین 14 درصد، آبیک 14 درصد، آوج 7 درصد، بویین زهرا 11 درصد، تاکستان 16 درصد، رازمیان 17 درصد، سیردان 34 درصد و کوهین 38 درصد کاهش بارندگی داشته ایم که به طور میانگین میزان کاهش بارشها 66.1 میلیمتر بوده است.

ویروس «لامبدا» پاییز به ایران می رسد!

شیخ الملوکی تصریح کرد: در سال زراعی امسال باید 78 درصد بارندگی داشته باشیم که تاکنون 568 درصد محقق شده و کاهش 22 درصدی می تواند پیامدهای زیادی برای بخش کشاورزی ما داشته باشد.

وی گفت: حجم بارش های بی موقع به صورت پراکنده در استان و زمان بارش ها امسال مناسب نبوده و همه مناطق استان قزوین از نظر پهنه بندی دچار خشکسالی است.

 

شیخ الملوکی گفت: 18 سال میزان بارش های ما نرمال و 12 سال بالاتر از نرمال بوده اما امسال با کاهش شدید بارش ها مواجهیم و احتمال بروز خشکسالی جدی است.