با حرکت چشم فردی که دوست داری، ذهنش رو سریع بخون

  • کد خبر : 447101
  • 28 شهریور 1400 - 13:30
با حرکت چشم فردی که دوست داری، ذهنش رو سریع بخون

نیوز: دوست من! حتما دوست داری بدانی که حرکات یک فرد در مورد فکر او چه می گوید، او قصد فریب تو را دارد و یا نه با تو صادق است و یا اصلا چه فکری دارد؟ چگونه فکر می کند؟تو میتوانی با کمی دقت با روشی ساده و جالب به خواندن افکار بپردازی.

راهی جالب برای فهمیدن افکار اطرافیان خواندن ذهن آنها است. یکی از روش های تاثیرگدار ذهن خوانی،( درک زبان بدن است).برخی آدم ها موقع حرف زدن، به طور ناخودآگاه قسمتی از بدنشان را تکان می دهند و این حرکات نشان دهنده تفکرات و احساسات درونی فرد نسبت به موضوع است. حرکت چشم و یا دست طرف مقابل می تواند ما را از افکار و نیات طرف مقابل مطلع کند. فکر کردن به مسائل مختلف واکنش فیزیکی چشم را به دنبال دارند، که شما با فهمیدن آن ها می توانید به طور تقریبی حدس بزنید که فرد به چه فکر می کند.

خواندن افکار و واکنش چشمی!؟

مثلا وقتی که از فردی راجع به شماره تلفنی در چند سال پیش میپرسی یا از آرزویشان می پرسید آنها سعی می کنند تا تصویری را در ذهنشان مجسم کنند و از حافظه شان برای به خاطر آوردن آن کمک بگیرند. این فکر ها واکنش فیزیکی چشم را در می خواهد داشت، که شما می توانید با تشخیص آنها حدس بزنید که فرد دارد به چه فکر می کند؟

واکنش چشمی

۱) هنگامی که شخصی زمان فکر کردن چشم خود را به سمت بالا و طرف راست حرکت می دهد میخواهد رویدادها را تصویرسازی کنند رویدادهایی که در گذشته برایشان پیش آمده.

۲) وقتی که فردی مشغول فکر کردن است چشم خود را به سمت بالا و سمت چپ حرکت می دهد در حال ساختن تصویر و یا رویداد جدید می باشد.

۳) وقتی که فرد زمان فکر کردن چشمانش مستقیم و سمت راست میچرخد در حال بخاطر آورن صدایی است که در گذشته شنیده است.

۴) وقتی که فرد زمان فکر کردن چشمانش مستقیم و سمت چپ را می نگرد در حال ساختن کلمه و یا صوتی که در گذشته پیش نیامده است.

۵) وقتی که فردی موقع فکر کردن چشم خود را به سمت پایین و سمت راست حرکت می دهد در حال صحبت کردن با ضمیر داخلی خود می باشد.
۶)وقتی که فرد زمان فکر کردن چشم خود را به سمت پایین و سمت چپ حرکت می دهد در حال به خاطر آوردن و یا تصور یکی از حواس، لامسه، بویایی و یا چشایی است.

۷) چنان چه شما از فرد مورد نظر سوالی بپرسید و فرد هیچ کدام از حرکات فوق را انجام ندهد و فقط به یک نقطه نگاه کند او در حال بررسی و شبیه سازی سوال و جواب به صورت تصویری می باشد البته این را هم بدانید که برای تمام افراد این حرکات یک معنا و مفهوم را ندارد.

خواندن افکار

گونه ای از حرکات چشم ها هم هستند که خبر از درون فرد می دهد

خواندن افکار/هنگام صبحت با فردی که می خواهید درباره شخصیت او بیشتر بدانید به حرکات چشم او توجه نمایید:

اگر در زمان حرف زدن طرف مقابلتان به سمت پایین نگاه کرد: ممکن است احساس خجالت، نگرانی کند یا این که کمی اعتماد به نفسش پایین باشد، گناه و یا در برخی موارد احساس شرمندگی هم داشته باشد.
چنان چه هنگام حرف زدن طرف مقابلتان به سرعت چشم هایش را به کناره ها چرخاند: او با شما احساس نگرانی و یا عدم راحتی دارد.
چنان چه موقع حرف زدن طرف مقابل شما به سمت بالا و سمت راست نگاه کرد :او ممکن است سعی در تصور کردن چیزی دارد و یا این که به شما دروغ گفته است.
چنان چه در زمان حرف زدن طرف مقابل شما به سمت بالا سمت راست نگاه کرد: او ممکن است سعی در به خاطر آوردن چیزی از قبل دارد.
چنان چه هنگام حرف زدن طرف مقابل شما دو طرف گوشه های چشمش را جمع کرد:او ممکن است احساس خوشحالی و شادی واقعی نسبت به چیزی داشته باشد.
اگر موقع حرف زدن طرف مقابل شما چشم هایش را باز و گشاد نمود: امکان دارد احساسی مانند عشق یا ترس داشته باشد و این بستگی به موقعیتی دارد که در آن حضور دارد.
چنان چه زمان حرف زدن طرف مقابل شما مردمک چشم هایش کوچک شود :ممکن است احساسی مانند خشم زیادی داشته باشد.
چنان چه در زمان حرف زدن طرف مقابل شما از ارتباط چشمی با شما خودداری نمود و چشم های خود را به جهت بالا و پایین حرکت داد :ممکن است قصددروغ گفتن داشته باشد.

ذهن خوانی/ذهن‌خوانی زنان بهتر از مردان

خواندن افکار/پلک زدن

چنان چه در زمان حرف زدن طرف مقابلتان بیش از اندازه پلک بزند یا خیلی کم :او احساس ناراحتی یا استرس می کند.همچنین اگر فردی هنگام صحبت کردن با شما چشم هایش را ببندد، قطعا سعی دارد که چیزی را از دنیای بیرون از شما مخفی کند. این کار به این معنی نیست که از شما می ترسد، بلکه سعی دارد از دست جواب دادن به شما تفره برود و خلاص شود.

حرکات چشم به حدی اهمیت دارد که تا کنون تحقیقات زیادی در مورد آن شده و مقالات فراوانی نوشته شده اما هنوز هم ناگفته های زیادی در مورد حرکات چشم باقی مانده که سکرت مانده است و بشر همچنان در پی شناخت آن ها است.

ارتباط چشمی

خواندن افکار دیگران بوسیله حرکات چشم

آیا برای شما پیش آمده هنگام صحبت کردن با فردی به حرکات چشم او توجه کنید؟وقتی که فردی دارد برای شما موضوعی را می گوید ، چشم او در یک نقطه ثابت نیست و حتما حرکاتی به سمت بالا و پایین و چپ و راست دارد. اگر خوب دقت کنید میتوانید به راحتی بفهمید که در فکر او چه می گذرد.

حالا بگوئید آیا می توان با توجه به حرکات چشم ها آنچه را در ذهن طرف مقابل می گذرد حدس زد؟در این محتوا نیوز به شما با اطمینان خواهد گفت بله سعی می کنیم به اختصار حرکت چشم ها را برایتان رمزگشایی کنیم و آموزش دهیم تا شما نیز بتوانید ذهن طرف مقابل خود به راحتی بخوانید و در نهایت تشخیص دهید و بگویید که آیا آنچه می گوید درست است یا نه؟؟؟

۱- ذهن انسان آن چیزی راکه قبلاً دیده است و در حافظه ضبط می باشد چون میخواهد دوباره یادآوری می کند حتما برایتان پیش آمده صحنه ای را که با خانواده در روز سیزده بدر داشته اید به خاطر آورده و صحنه را مشاهده کنید .

۲- ذهن شما میتواند صحنه ای را خود می سازد به وجود آورد برای همین گفته میشود اگر آرزویی دارید میتوانید مدام آن را تصویر سازی کنید و بدانید که دیر یا زود خلق می شود. مثلاً سگی را تصور کنید؛ شما می توانید در ذهن خود سگی را با سر گربه که خرطوم هم داشته باشد تصور وآن را مشاهده کنید یعنی درحقیقت صحنه ای را خلق می کنید.

دقت کنید؛ دو نوع شنیدن وجود دارد شنیدن خارجی که ذهن همزمان با شنیدن توسط گوش آن را می شنود و دیگری شنیدن داخلی که ذهن بدون وجود صدای خارجی صدا را می شنود که این شنیدن داخلی (AI ) به دوحالت ممکن است رخ دهد:

۱. ذهن شما آن چه راکه قبلاً شنیده و درحافظه ضبط می باشد یادآوری می کند مثلاً شما می توانید گفته دوستتان را که چند روز قبل به شما گفته یادآوری کنید و یا صدای فریاد همسایه ناخودآگاه به دهنتان برسد و آن را بشنوید .

خواندن افکار

۲. ذهن شما صداسازی کند در صورتی که میدانید در حافظه شما ضبط نیست مثلاً شما می توانید با سه کلمه اسب, دشت و باران جمله ای زیبا بسازید و این جمله را در ذهن تکرار کنید و بشنوید؛ اسب زیر باران در دشت می‌تاخت . یا آهنگی در ذهن بسازید که سابقه ای از آن در ذهن ضبط نشده باشد.

جدا بر دو نوع دیدن دو نوع شنیدن نیز وجود دارد شما ممکن است در ذهن خود مشغول حرف زدن باشید و ذهنتان شلوغ باشد, مثلاً وقتی درحال فکرکردن هستید بطور قطع با خود درحال حرف زدن هم هستید که این حرف زدن با خود را با ( AD ) نشان می دهیم همچنین احساس را که ممکن است احساس بو, احساس طعم, احساس سردی, احساس گرمی, احساس فشار, احساس درد و غیره باشد با حرف K نشان داده می شود. حال ببینیم هنگامی که ذهن به موارد فوق مشغول است ، حرکات چشم ها چگونه خواهد شد و چگونه تفسیر می شوند :

الف:هنگامی که ذهن شما صحنه ای را ازحافظه یادآوری می کند دراین حالت چشم ها به سمت بالا وچپ به حرکت در می آید.

ب: وقت که ذهن صحنه ای راکه درحافظه وجود ندارد به وجود می آورد چشم ها به سمت بالا و راست حرکت می کند.

ج: زمانی که ذهن صدایی را ازحافظه به یاد می آورد دراین حالت چشمها به صورت افقی به سمت چپ حرکت می کند .

د: وقتی که ذهن صدایی را جمله ای را که درحافظه می سازد به وجود می آورد چشم ها به صورت افقی به سمت راست حرکت می کند .

ه. وقتی که ذهن چیزی را حس می کند مثل گرمی, سردی, نرمی, زبری, درد, غم و شادی و…چشمها به سمت پایین وراست حرکت می کند .

و: وقتی که ذهن درحال فکر کردن یا حرف زدن با خود است چش مها به سمت پایین و چپ حرکت می کند.


مثال: آشپزخانه خودتان رادرذهنتان مجسم کنید. چشمهایتان هم همزمان حرکت میکند.

مثال: بار اخری راکه به پزشک مراجعه کرده اید، به یاد آورید. مطب را به خاطر آورید. پزشک راببینید. ببینید چشم ها به چه سمتی حرکت می کنند.

مثال: چهره یکی ازعزیزان راکه ازدست داده اید، به یاد آورید و ببنید.

مثال: اتاق خواب شمابه رنگ قرمزبود، آنرا چگونه می دیدید؟

مثال: حشره ای رابرنگ آبی روی میزکارخودببینید به حرکت چشم ها دقت کنید.

مثال: درباره عظمت پروردگارعالم وخلقت چشم ها چه میگوید؟

مثال: احساس کنیدکه کودک خودرانوازش می کنیدوازاین نوازش لذت می برید.

مثال:ا حس کنیدعضلات بدن شماشل شده ودرآرامش کامل هستید.

مثال: حس کنیدقطعه یخی دردست دارید،سرمای آن را حس کنید.

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=447101
  • نویسنده : نرگس قوامی

ثبت نظر

-