جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات در اعلام آرای کاندیداها گفت: آقای سیدابراهیم رئیسی با بیش از 17 میلیون و هشتصد هزار رای،‌ محسن رضایی میرقائد با بیش از 3میلیون و چهار صد هزار رای،‌ آقای عبدالناصر همتی با بیش از دو ملیون و چهارصد هزار رای، آقای سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با حدود یک میلیون رای مجموع آرا را کسب کرده‌اند. بر این اساس سید ابراهیم رئیسی بیشترین رأی را به خود اختصاص داده است.

میزان مشارکت انتخابات ریاست جمهوری 1400

طبق آمار نهایی نتایج شماره آرا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ میزان مشارکت در انتخابات  ۴۸.۸ درصد معادل ۲۸۹۳۳۰۰۴ رای ماخوذه است.