ارزیابی تفکرات بورسی احمدی نژاد:نگاه به صنعت ( قسمت اول )

  • کد خبر : 402002
  • 07 فروردین 1400 - 18:53
ارزیابی تفکرات بورسی احمدی نژاد:نگاه به صنعت ( قسمت اول )

محمود احمدی نژاد از مردان سیاست مدار ایرانی است که یدون حاشیه نمی تواند باشد. او از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ رئیس جمهور کشور بود و سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ شهردار تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دانشیار دانشگاه علم و صنعت تهران است. محمود احمدی‌نژاد به مدت ۸ سال بالاترین مقام اجرایی کشور را داشت.

تفکرات بورسی احمدی نژاد

✍️محمد حسین ادیب

یارانه گاز و برق به بخش صنعت

یارانه گاز به صنایع عمده : ١۴ میلیارد و ۴٠٠ میلیون دلار
یارانه گاز به صنایع غیر عمده : ١٢ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار
یارانه برق به صنایع عمده و غیر عمده : ١٠ میلیارد و ٢٢٠ میلیون دلار
جمع یارانه به صنعت : ٣٧ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار معادل ٩٢۵ هزار میلیارد تومان

سود خالص بورس در سال ٩٩: ٣٨٠ هزار میلیارد تومان

نتیجه گیری : من نمیتوانم محاسبه کنم دولت چقدر یارانه به شرکتهای بورسی می دهد ولی دولت به کل صنایع کشور ٩٢۵ هزار میلیارد تومان یارانه می دهد و شرکتهای بورسی اعم از صنایع و غیر صنایع ٣٨٠ هزار میلیارد تومان سود کسب می کنند آشکارا هر انسان با هوش متوسط درک می کند که مقایسه این دو عدد با هم نشان می دهد سود بورس از محل یارانه انرژی است و اگر یارانه انرژی حذف شود اکثریت شرکتهای بورسی از سود دهی خارج میشوند.

 احمدی نژاد

>>>بیشتر بخوانید:

حمود احمدی نژاد و انتخابات ۱۴۰۰ ؟؟!!!

اگر یارانه انرژی حذف شود سهام شرکتهای بورسی وقتی سود نباشد سقوط می کند

احمدی نژاد چگونه به این عدد می رسد که به هر ایرانی ماهی ٢.۵ میلیون تومان یارانه انرژی پرداخت شود ؟ وقتی که یارانه انرژی به همه بخش ها و از جمله بخش تولید قطع شود و ریال آن بین بخش مصرفی تقسیم شود میشود به هر فرد ماهی ٢.۵ میلیون تومان پرداخت کرد

حرف احمدی نژاد این است که یارانه به کارخانه ها قطع شود و این یارانه بین خانواده ها تقسیم شود

فکر نمی کنم تا کنون کسی به اندازه من در کارخانه های کشور در خصوص حذف یارانه بر صنعت سخنرانی کرده باشد من تا کنون بیش از ٣٠٠٠ سخنرانی در صنایع داشته ام محور آن نیز این بوده که اگر یارانه انرژی حذف شود وضع آن کارخانه به خصوص « موضوع سخنرانی » چه میشود.

احمدی نژاد در گذر زمان

اگر یارانه انرژی به صنعت قطع شود ٨٠ درصد صنایع تعطیل می‌شوند و بورس سقوط می کند

قطع یارانه به صنعت و توزیع آن بین خانواده ها تعطیل کردن صنعت کشور است

البته ممبر ها نگران نباشند احمدی نژاد مثل محمود عباس رئیس دولت فلسطین است هیچ کس به حرف اش گوش نمی کند

سهامداران در بورس نگران نباشند احمدی نژاد ، محمود عباس ایران است هیچ کس به حرف او در بورس گوش نمی کند

در ذیل به دقت و میلی متری و با آمار بسیار دقیق یارانه انرژی به بخش تولیدی در سال ٩٩ تشریح میشود :

محاسبه یارانه گاز به صنایع :

یارانه گاز به صنایع عمده ( منظور از صنایع عمده پتروشیمی ، فولاد و سیمان ) :

مصرف صنایع عمده : روزانه ١٠٣ میلیون متر مکعب ، معادل ۶٣۵ هزار بشکه نفت خام ، ارزش سالانه گاز مصرفی با نفت ۶۶ دلار و قیمت گاز معادل ۶۵ درصد ارزش حرارتی نفت معادل ١۵ میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار ، ارزش ریالی فروش گاز به سه صنعت یاد شده ١۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶٠٠ میلیون دلار ، دولت ١۴ میلیون و ۴٠٠ میلیون دلار به سه صنعت یاد شده یارانه انرژی در سال پرداخت می کند.

 تفکرات بورسی

ارزیابی تفکرات بورسی و صنعتی احمدی نژاد ( قسمت دوم، لطفا برای فهم مطلب ابتدا مقاله قبل را بخوانید )

نحوه محاسبه یارانه به پتروشیمی ، فولاد و سیمان :

قیمت گاز فروش سوخت پتروشیمی : ٢۶٠ تومان ، مصرف روزانه ٢٨ میلیون متر مکعب ، درآمد سالانه فروش گاز : ٢٧٠٠ میلیارد تومان

مصرف خوراک گاز پتروشیمی : ٢٨ میلیون متر مکعب ، قیمت گاز خوراک پتروشیمی : قیمت خوراک برای سه ماهه اول سال 99 به مبلغ میانگین 840 تومان( هر متر مکعب)، درآمد فروش خوراک گاز : ٨۶٠٠ میلیارد تومان

قیمت فروش گاز به فولاد : ٢۶٠ تومان ، مصرف گاز صنعت فولاد : ٢٧ میلیون متر مکعب در روز ، درآمد فروش گاز به صنعت فولاد در سال : ٢۶٠٠ میلیارد تومان

مصرف گاز صنعت سیمان : ٢٠ میلیون متر مکعب در روز ، قیمت فروش گاز به سیمان : ١٣٠ تومان ، درآمد فروش گاز : ١٠٠٠ میلیارد تومان

جمع درآمد فروش گاز :
جمع درآمد فروش گاز به پتروشیمی ، فولاد و سیمان : ١۵ هزار میلیارد تومان

یارانه گاز در صنایع غیر عمده :

مصرف گاز در صنایع غیر عمده : روزانه ٨۶ میلیون متر مکعب معادل ٣١ میلیارد متر مکعب در سال ، معادل ۵٣٠ هزار بشکه نفت خام در روز ، قیمت فروش گاز به صنایع غیر عمده : ١٠٠ تومان ، ارزش گاز فروخته شده به صنایع غیر عمده با نفت بشکه ای ۶۶ دلار معادل ١٢میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار

محاسبه یارانه برق به بخش تولید :

گاز مصرفی برای تولید برق صنایع معادل ٣٣ درصد گاز مصرفی صنایع ( گاز مصرفی نیروگاهها ۶١ میلیارد متر مکعب در سال ) ، گاز مصرفی برای تولید برق صنعتی معادل ٣٣٩ هزار بشکه نفت خام

مصرف سوخت مایع در نیروگاهها ٣٣ درصد سوخت مایع مصرفی نیروگاهها ( کل سوخت مایع مصرفی نیروگاهها ١۵ میلیارد لیتر در سال ) ، سوخت مایع مصرفی برای تولید برق بخش صنعت : معادل ٨۵ هزار بشکه نفت خام

جمع گاز و سوخت مایع مصرفی نیروگاهها جهت تولید برق : معادل ۴٢۴ هزار بشکه نفت خام

با نفت ۶۶ دلار هزینه برق بخش صنعت ١٠ میلیارد و ٢٢٠ میلیون دلار که همه اش یارانه است

در مقاله جداگانه توضیخ می دهم که صنعت برای برق مصرفی فقط هزینه تبدیل گاز و سوخت مایع به برق را می دهد و سوخت مصرفی برای تولید برق رایگان است

حرف آخر : جمع یارانه موارد بالا میشود ٣٧ میلیارد دلار ، احمدی نژاد می گوید ٣٧ میلیارد دلار یارانه به تولید قطع شود و پول اش بین همه تقسیم شود که مفهوم اش تعطیل کردن تولید در کشور است

ما بچه که بودیم یک کبریت بود به نام توکلی که روی اش نوشته بود بی خطر ، احمدی نژاد هم بی خطر است ، بخش تولید نگران حرف های احمدی نژاد نباشد ، عملی نمیشود فقط عده ای را در کوتاه مدت خوشحال می کند

هر کشور به یک محمود عباس احتیاج دارد که مردم را خوشحال کند

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=402002

برچسب ها