با عناصر استخوان ساز دینه از چارچوب بدن محافطت کنیم

  • کد خبر : 376450
  • 09 بهمن 1399 - 22:55
با عناصر استخوان ساز دینه از چارچوب بدن محافطت کنیم

پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت یک اختلال اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می‌کند و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده و فرد را در معرض خطر شکستگی قرار می‌دهد. در شرایط کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، منیزیم، زینک و ویتامین D در رژیم غذایی، بدن این کمبود را از بافت‌های استخوانی می‌گیرد و این کار در طول زمان باعث فقر استخوان‌ها از لحاظ مواد معدنی و در نتیجه پوکی استخوان می‌گردد. همچنین با بالا رفتن سن تخریب بافت استخوانی بیش از ساخت آن می‌شود و با گذشت زمان در دوران کهنسالی و در خانم‌ها در دوران یائسگی این عارضه بروز می‌کند.

کلسیم یک عنصر معدنی ضروری و دارای گستره وسیعی از نقش‌های بیولوژیک میباشد. علاوه بر نقش عمـده در سـاختار استخوان و دندان، کلسیم در انقباض عضلانی، هدایت عصبی، ضربان قلب، انعقاد خون، ترشـح غـدد، تولیـد انـرژی و تنظـیم عملکرد ایمنی و بسیاری موارد دیگر ایفای نقش می‌کند. کلسیم به طور عمـده در اسـتخوانهـا و دنـدان‌ها بـه شـکل ترکیب کلسیم فسفات هیدروکسی آپاتیت یافت می‌شود. بـیش از % ۹۹ تمامی کلسیم بدن در استخوان‌هـا و دنـدان‌هـا یافـت می‌شود کلسیم ۱% تا ۲% وزن کل بدن بزرگسالان را تشکیل می‌دهد.

کلسیم دارای فعالیت ضد پوکی استخوان می‌باشد. همچنین ممکــن اســت فعالیــت ضــد ســرطانی، ضــد فــشار خــون وهیپوکلسترولمیک داشته باشد. عدم دریافت کافی کلسیم منجر به کاهش توده استخوانی وپوکی استخوان می‌گردد. نتـایج برخی مطالعات نشان میدهد که کلسیم ممکن است ریسک سرطان کولو رکتال را نیز کاهش دهد. مکمل یاری با کلسیم، تکثیرمخاط و در نتیجه ریسک سرطان کولون را کاهش می‌دهد.

علاوه بر آن، مکمل کلسیم دارای بیـشترین اثـر در کـاهش فـشار خـون سیستولیک، در افراد دچار افزایش فشار خون میباشد. البته جذب کلسیم وابسته به فعالیت شکل فعال ویتامین D (۱ و ۲۵ دی هیدروکسی D۳) می‌باشد.

ویتامین D کیفیـت جـذب کلـسیم را بهبود میبخشد و در جذب فسفر از روده‌ی باریک موثر است. کمبود ویتامین D با مینرالیزاسیون ناکافی و یا دمینرالیزاسیون اسـکلت مـشخص مـیشـود. مینرالیزاسـیون ناکافی اسکلت عامل ریکتز (Rickets) در کودکان است. ویتامین D تحت نام فاکتور آنتـی راشـیتیک نیـز شـناخته مـیشـود. دمینرالیزاسیون اسکلت در بالغین میتواند منجر به استئومالاسی شود. کمبود ویتامین D در بالغین در نهایت با استئوپورز همـراه است. این مسئله به دلیل افـزایش جبرانـی در تولیـد هورمـون پاراتیروئید است که منجر به تجزیه استخوان خواهد شد.

انتظــار مــیرود دریافــت مکمــل ویتــامین D از اســتئوپورز و شکستگی‌های استخوان در افراد مبتلا به شکل مخفی کمبـود ویتامین جلوگیری کند. همچنین ویتامین D میتواند در درمان استئوپورز القا شده با کورتیکواستروئید‌ها از طریق تحریک جذب کلسیم از روده‌ی باریک و مهار ترشـح آن و نیـز مهـار ترشـح هورمون پاراتیروئید سودمند باشد.

منیزیوم نیز یک الکترولیت ضـروری دیگر در تغذیـه انـسانهـا میباشد که عملکرد‌های بیولوژیکی بسیار وسیعی دارد.

وجود منیزیم برای انجام فرآیند‌های بیولوژیکی اصـلی ماننـد تولید انرژی سلولی، تولید نوکلئیک اسید‌ها و پروتئین‌ها و کنترل سردرد‌های میگرنی ضروری است. این ماده همچنین در پایداری الکتریکـی سـلولها، حفـظ تمامیت غشا، انقباض عضلات، هدایت عـصبی و تنظـیم تـون عروقی و برخی موارد دیگر اهمیت دارد.

منیزیوم میتواند از پوکی استخوان (استئوپورز) جلوگیری کند. منیزیوم متابولیسم مواد معدنی و ماتریکس را در استخوان تحت تأثیر قرار میدهد. تخلیه‌ی منیزیوم میتواند باعـث توقـف رشد استخوان، استئوپنی و افزایش شکنندگی استخوان شود. کمبـود محتـوای منیزیوم منجر به تشکیل کریستال‌های معدنی بیشتر و بزرگتر دراستخوان میشود که این کریـستال‌ها نـسبت بـه کریـستال‌های بیشکل (آمورف) شکننده‌تر هستند.

زینک (روی) همچنین ماده معدنی دیگری است که در تمام ارگانها، بافتها، مایعات و ترشحات بدن موجود اسـت.

نزدیـک بـه %۹۰ از کـل زینک بـدن درعضله اسکلتی و استخوان یافت میشود. نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مکمل یاری با زینک می‌تواند سبب تسریع در ترمیم شکستگی‌های استخوان‌های دراز در بیماران گردد.

زینک با تاثیر بر فعالیت هورمون سوماتومدین C که توسط هورمون رشد در کبد ترشح می‌شود، باعث ایجاد بافت غضروفی و استخوانی شده و عامل موثری در رشد بدن است. برخی ادعا میکنند زینک اثرات حفاظتی برای سیستم عصبی دارد و ممکن است در افسردگی مفید باشد و برخی دیگر پیـشنهاد مـیکننـد ممکن است زینک به عنوان ماده ضد پیری بـه کـار رود. نتـایج مختلفی از کاربرد زینک در پنومونی کودکان و پیشگیری و بهبود علایم سرماخوردگی، تطابق دید در تاریکی و فعالیت بویایی و چشایی نیز وجـود دارد.

مجتمع صنایع دینه ایران این چهارترکیب ضروری را به شکل قرص‌های کلسیم منیزیم زینک د دینه که جهت کمک به جلوگیری و درمان پوکی استخوان نقش بسزایی ایفا می‌کنند، تهیه وبه بازار عرضه نموده است. این فرآورده شرکت دینه مناسب برای افرادی است که از طریق رژیم غذایی کلسیم، زینک، منیزیم و ویتامین د ۳ کافی دریافت نمی‌کنند، افرادی که در معرض کافی تابش نور خورشید نیستند، خانم‌های باردار و شیرده (زینک موجود در این فرآورده در رشد و پرورش جنین موثر بوده و مانع از زایمان زودرس می‌گردد). نوجوانان بخصوص دختران جوان، خانم‌ها در دوران قبل و بعد از یائسگی، افراد مسن جهت جلوگیری از پیرچشمی، افرادی که مبتلا به اسهال‌های مزمن هستند، افراد مبتلا به سرماخوردگی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن و نیز افرادی که دچار اختلال در حس چشایی هستند. قرص کلسیم منیزیم زینک د شرکت دینه ایران یک مکمل غذایی مفید و دارای ترکیبی از تمام مواد معدنی ضروری برای حفظ استحکام بافت استخوانی است که می‌تواند روزانه ۱ الی ۲ عدد با یک لیوان آب و همراه با غذا مصرف شود. این فرآورده فاقد عوارض جانبی است و در مقدار توصیه شده به خوبی تحمل می‌گردد.

قابل تهیه در دارو خانه‌های سراسر کشور

www.dinehiran.ir

info@dinehiran.ir

تلفن مشاوره:۰۲۱۶۱۰۱۸ داخلی ۳

لینک کوتاه : https://www.news.ir/?p=376450

ثبت نظر

-