مرده شور خانه کجاست؟ + جزییات

مرده شورخانه/ به گزارش خبرنگار نیوز، به خاک سپاری فوت شدگان در هر کشور، دین و مذهب، قوم و قبیله متفاوت است. اما اکثر آنها در یک چیز مشترکند. شستن فوت شدگان. جایی که جنازه مردگان برای کفن و دفن به هر رسم و رسومی آماده می شود را مرده‌ شوی‌ خانه می نامند. چند وقتی است که مرده شورخانه در ایران به غسالخانه تغییر نام داده است اما این مکان در تمام گورستان‌های مسلمانان موجود است و انجام غسل میت و نیز پوشانیدن کفن در آن صورت می‌گیرد. همچنین در گورستان‌های یهودیان، صابئین که به شستن مردگان اعتقاد دارند، مرده‌شوی‌خانه وجود دارد.

ساختن غسالخانه از زکات، از سهم سبیل اللّه‌ جایز است. ساختن غسالخانه در زمینی که تنها برای خاک‌سپاری اموات یا مسجد وقف شده است، جایز نیست. چنان که تخریب غسالخانه وقفی و تغییر کاربری آن جایز نمی‌باشد و در صورت تخریب باید به حالت پیشین بازگردانده شود.

قوانین مرده شورخانه

در فصل اول آیین نامه مرده شورخانه و گورستان مصوب سال ۱۳۹۱ قوانین خاصی برای مرده شور خانه اعلام شده است. در ماده این آیین نامه آمده است؛ “ساختمان و انتظام مرده شور خانه و گورستان از لحاظ بهداشت تحت نظر شهرداری بوده و هم چنین احداث بنگاه های نام برده منوط به موافقت قبلی و دریافت پروانه از شهرداری است.” در ماده ۲ نوشته شده است: “کسانی که می خواهند احداث مرده شورخانه یا گورستان نمایند بایداعتبار کافی داشته، مقررات این آیین نامه را کاملاً رعایت نمایند.”ماده ۳ این قانون نیز به مرده شورخانه پرداخته و اعلام کرده است: “مرده شور خانه باید بنا به مقتضیات محلی و به تناسب نیازمندی دارای اتاق های کافی جهت گذاردن جنازه قبل از غسل، اتاق های مخصوص غسل، اتاق برای معاینه درگذشتگان مشکوک، اتاق پذیرایی با لوازم، اتاق برای انجام آیین مذهبی و انبار البسه در گذشتگان باشد، اتاقهای مخصوص غسل باید برای جریان آب گرم و سرد لوله کشی شده باشد و مجرای فاضلاب مطابق اصول بهداشت داشته باشد.”

 آیا این خبر مفید بود؟