نیشابور در وضعیت بحرانی است / کرونا در خوابگاه های دخترانه و پسرانه

به گزارش نیوز، رییس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: بدر خوابگاه دخترانه غزالی و پسرانه فرهنگیان خیام به ترتیب ۹۵ و ۴۱ نفر ساکن موقت و دائم هستند و اولین آزمایش مثبت کرونای این دانشجویان چهارشنبه هفته گذشته در خوابگاه پسران گزارش شد که با غربالگری تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه از آنان آزمایش گرفته شد و دانشجویان بومی هم به صورت تلفنی غربالگری و رصد شدند.
در حال حاضر نیشابور از نظر شیوع کرونا در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده است.
آیا این خبر مفید بود؟