این زن به خاطر مسواک نزدن دختر 4 ساله اش او را کشت + عکس

به گزارش نیوز،”لیریس هرناندس ” ۲۰ ساله در یک اقدام بی رحمانه با وارد کردن ضربه شدیدی به شکم دختر ۴ ساله اش اورا به قتل رساند.

این زن جوان ساعت ۱۲:۳۰ بعد از ظهر با اورژانس تماس گرفت و از آنها برای نجات جان دختر کوچکش کمک خواست.

بر اساس گزارش فاکس نیوز زن جوان علت حادثه را بی احتیاطی دخترش عنوان کرده بود در حالیکه سرنخ ها چیز دیگری را ثابت می کرد و نشانه ها حاکی از پنهان کردن ماجرا توسط وی بود.

در بازجویی های اولیه از این مادر جوان کارآگاهان متوجه پنهانکاری او شدند.

زن جوان ابتدا گفته بود. که دخترش درحدود ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه به حمام رفته بود. بعد از ۲۰ دقیقه نگران شده. و به سراغ او رفت. اما دختربچه را بی حال روی زمین دید. و سریع با اورژانس تماس گرفت.

اما واقعیت چیز دیگری بود. که بعد از آنکه پلیس به این زن اعلام کرد. که سرنخ هایی از قتل پیدا کرده است. از زبان مادر بی رحم فاش شد.

او گفت :دخترم بدون آنکه مسواک بزند قصد داشت. به رختخواب برود. اما من متوجه دروغ او شدم. و یک ضربه ی شدید به شکمش وارد کردم. چون او ضعیف بود. نتوانست تعادل خود را حفظ کند. و به سمت دیوار پرت شد و روی زمین افتاد.

بعد از آن متوجه شدم که او بیهوش شده اما در حقیقت او جان خود را از دست داده بود.