کتک زدن زن توسط شوهر خائن وسط خیابان!!!+ فیلم

کتک زدن یک زن توسط شوهر خائن وسط روستا

در ویدیو منتشر شده نشان می دهد که زن هندی برای این که شوهرش مجدد با یک دختر باکره ازدواج نکند به روستا آمده و سعی دارد که مانع ازدواج آن ها شود که با رفتار وحشیانه همسرش و اهالی روستا مواجه شد که با کشیدن موهایش او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شاهدان عینی که در جریان این درگیری با ضبط این ویدیو آن را در فضای مجازی به اشتراک گذاشتند که رفتار وحشیانه اهالی روستا و همسر این زن را نشان دهند.

گفتنی است که از سرنوشت زن بیچاره اطلاعاتی به دست نیامده است اما پلیس رسیدگی به این اتفاق را آغاز کرده است.

 

خبر های دیگر…

ماجرای کتک خوردن مأمور راهور از سوی نماینده مجلس