به گزارش نیوز، عبدالکریم درویش زاده  اظهار کرد: قطاری که از ایستگاه کارون اهواز به سمت ماهشهر در حال حرکت بود در ایستگاه میان دشت و در سوزنگاه جنوبی به سمت ماهشهر دچار نقص فنی شد.

وی افزود: این قطار با توجه به اینکه در سوزنگاه دچار مشکل شد، مسیر را مسدود کرد و هیچ قطاری امکان تردد در این مسیر را نداشت و پس از تعمیر انجام گرفته، به مسیر خود ادامه داد و مشکل حل شد.

درویش زاده عنوان کرد: مسافران به کمک دو قطار به مقاصد خود راهی شدند و اکنون هیچ مشکلی در زمینه تردد وجود ندارد.

 غروب چهارشنبه نیز یک قطار مسافری در این خط دچار نقص فنی و خروج از خط شد.
آیا این خبر مفید بود؟